Skip links

Trainen volgens de Rehaboom

De Rehaboom is een zeer overzichtelijk en praktisch hulpmiddel om te revalideren. Het is niet alleen te gebruiken voor de revalidatie maar ook fitte (zowel breedtesport als de topsport) sporters kunnen getraind worden aan de hand van de Rehaboom. Alle  grondvormen van bewegen worden uitgewerkt, dit wordt in relatie gedaan met de grondmotorische eigenschappen: snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. De grondeigenschappen lenigheid(of bewegelijkheid) en coördinatie worden in elk stap van de Rehaboom ook getraind.

De sportanalyse
Voordat er getraind wordt is het belangrijk om te weten wat er getraind moet worden door de sporter. Er wordt dus gekeken aan welke eisen er voldaan moet worden in zijn/haar sport. Er wordt dus sterk gekeken naar individualiteit. Een voetballer wordt dan ook totaal anders getraind dan bijvoorbeeld een golfer.
Om alle relevante elementen van de Rehaboom aan de orde te kunnen stellen moet daarom het analyseformulier worden ingevuld. Er moet natuurlijk zo specifiek mogelijk getraind worden en daarom is dit formulier zo belangrijk.

De Rehaboom
De Rehaboom bestaat uit een stroomschema dat de traininingstechnische kant van het (revalidatie)proces omvat. Het schema is ingedeeld in drie kolommen die elk de motorische grondeigenschappen snelheid, kracht of uithoudingsvermogen vertegenwoordigen. In het model word uitgegaan van de aanwezigheid van de grondmotorische basiseigenschappen coordinatie en lenigheid in elke stap van de Rehaboom©.

Het schema kent zowel een horizontale als een verticale opbouw. De volgende verticale stap mag worden gezet als er horizontaal stabilisatie is verkregen. Deze voorwaarde garandeert transfer van alle vijf de motorische grondeigenschappen.
Hoe verder de patient/sporter in de rehaboom vordert, hoe hoger de intensiteit van de complexe motorische grondeigenschappen….

De 26 stappen van de Rehaboom:

 1. Stabiliteit
 2. Imitatie
 3. krachtuithoudingsvermogen
 4. Aerobe capaciteit
 5. Aerobe vermogen
 6. Loop ABC
 7. Hypertrofie
 8. Lactische capaciteit
 9. Sprong ABC
 10. Maximale kracht
 11. Supramaximale kracht
 12. Werp ABC
 13. Snelkracht
 14. Alactische capaciteit
 15. Explosieve kracht
 16. Krachtimitatie
 17. Acyclische snelheid
 18. Specifieke kracht
 19. Alactisch vermogen
 20. Cyclische snelheid
 21. Plyometrie
 22. Complex methode
 23. Lactisch vermogen
 24. Variabele methode
 25. Agility training
 26. Wedstrijd

Bron: De Rehaboom, een methodische aanpak in de sportrevalidatie. Toine van de Goolberg

Join the Discussion

Return to top of page