Skip links

Wat is een VIAD test?

De VIAD is de afkorting voor Vermoedelijke Individuele Anaërobe Drempel. Bij deze test word het omslagpunt (anaërobe drempel) bepaald.  De VIAD-test wordt altijd sportspecifiek uitgevoerd. Het doel van de test is inzicht te krijgen in het aerobe functioneren door middel van een geprotocolleerde tempoduurtraining.

Bij deze test wordt er meerdere malen dezelfde afstanden door de sporter gelopen en gemeten (bijvoorbeeld 5 x 1000m). Voorafgaand krijgt men de tijd door waarin de  afstanden gelopen moet worden. Deze tijd wordt aan de hand van een coaching tabel vastgesteld. Elke sporter heeft  een ander niveau en conditie en de tabel zal hiervoor de gewenste tijd per sporter bepalen. Tijdens de test wordt er gelopen met een hartslagmeter dit is om bij elke afstand goed het verschil in hartslag bij de sporter te kunnen meten. Want bij elke 1000m wordt de snelheid iets opgevoerd.

Na de test worden de snelheid en hartslag in een grafiek tegen elkaar uitgezet. De VIAD is het omslagpunt in de grafiek (het punt waar het afvlakt). Vanaf dit punt stijgt de hartslag niet meer evenredig met de toegenomen snelheid.

De test uitgevoerd bij een voetballer
Voorbeeld: Een voetballer doet de test en hij loopt 5 x 1000 meter. Elke honderd meter moet er dezelfde tijd gelopen worden. In dit voorbeeld moet de voetballer elk honderd meter in 29 seconden lopen, tijdens zijn eerste 1000 meter. De tweede 1000 meter moet hij per 100 meter iets sneller lopen, namelijk 28 seconden.
Dit betekent dat de tweede 1000 meter in totaal al 10 seconden sneller gelopen wordt. De derde 1000 meter wordt er per 100 meter 27 seconden gelopen. Bij de vierde loop moet dit in 26 seconden. Wanneer de voorafgestelde looptijd goed bepaald is zou er tijdens de vijfde en laatste 1000 meter verzuring moeten optreden bij de voetballer. De verzuring is het kantelpunt en zorgt ervoor dat men niet meer in het aerobe energie systeem traint maar overgaat naar de anaerobe systeem, en gaat verzuren. Nu je dit punt hebt vastgesteld moet je door middel van specifieke trainingen ervoor dat de verzuring steeds later plaats vindt. Dit houdt in dat de voetballer zijn conditie traint en dat het verzuringsproces langer uitblijft. En dit is wat elke sporter wil, langer en op hoger niveau kunnen presteren.

Wanneer je continue te hard traint is er een grote kans tot oververmoeidheid en blessures. Wanneer je continue underloaded traint word je niet beter.
Wanneer je weet waar jouw anaerobe drempel ligt kun je gerichter gaan trainer en (aangepaste) schema’s maken.

Waar het eigenlijk op neer komt is dat je niet te hard wilt trainen of dat je niet de juiste trainingsprikkel krijgt.

Join the Discussion

Return to top of page